Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần In báo Nghệ An thành công tốt đẹp.

Công ty cổ phần In báo Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội là một hoạt động vô cùng quan trong của công ty, tại đại hội các cổ đông đã được nghe các báo cáo  của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo ...

Công ty cổ phần In báo Nghệ An đầu tư dây chuyền sản xuất thùng carton mở rộng sản phẩm, dịch vụ sản xuất kinh doanh

Thực hiện kế hoạch mục tiêu mở rộng sản phẩm dịch vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty cổ phần In báo Nghệ An đã đầu tư mới hệ thống dây chuyền sản xuất bao bì thùng ...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thường trực Đảng ủy Khối dự sinh hoạt Chi bộ Công ty cổ phần In báo Nghệ An

Chiều ngày 05/8/2022, đồng chí Ngô Đình Viện, Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 8/2022 tại Chi bộ Công ty cổ ...

Công ty cổ phần In báo Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành công tốt đẹp.

Thực hiện việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo đúng lộ trình. Ngày 09 tháng 10 năm 2021 công ty cổ phần In báo Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu. Để tiến hành đánh giá quá trình cổ phần hóa, thông qua Điều lệ công ty cổ phần in báo ...
Video Clip