Chi bộ công ty cổ phần In báo Nghệ Ạn tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.

  Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An về Hướng dẫn Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; ...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần In báo Nghệ An thành công tốt đẹp.

Công ty cổ phần In báo Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội là một hoạt động vô cùng quan trong của công ty, tại đại hội các cổ đông đã được nghe các báo cáo  của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo ...

Công ty cổ phần In báo Nghệ An đầu tư dây chuyền sản xuất thùng carton mở rộng sản phẩm, dịch vụ sản xuất kinh doanh

Thực hiện kế hoạch mục tiêu mở rộng sản phẩm dịch vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty cổ phần In báo Nghệ An đã đầu tư mới hệ thống dây chuyền sản xuất bao bì thùng ...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thường trực Đảng ủy Khối dự sinh hoạt Chi bộ Công ty cổ phần In báo Nghệ An

Chiều ngày 05/8/2022, đồng chí Ngô Đình Viện, Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 8/2022 tại Chi bộ Công ty cổ ...
Video Clip