A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty cổ phần In báo Nghệ An đầu tư dây chuyền sản xuất thùng carton mở rộng sản phẩm, dịch vụ sản xuất kinh doanh

Thực hiện kế hoạch mục tiêu mở rộng sản phẩm dịch vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty cổ phần In báo Nghệ An đã đầu tư mới hệ thống dây chuyền sản xuất bao bì thùng carton để mở rộng sản phẩm, dịch vụ sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm, thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động và nâng cao lợi nhuận sản xuất kinh doanh cho công ty.

Thực hiện kế hoạch mục tiêu mở rộng sản phẩm dịch vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty cổ phần In báo Nghệ An đã đầu tư mới hệ thống dây chuyền sản xuất bao bì thùng carton để mở rộng sản phẩm, dịch vụ sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm, thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động và nâng cao lợi nhuận sản xuất kinh doanh cho công ty.

Công nhận công ty cổ phần In báo Nghệ An chuẩn bị bồi thùng carton

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty đã dự báo tình hình để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 và các năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị công ty cổ phần In báo Nghệ An xác định sản phẩm kinh doanh chủ lực của công ty trước mắt vẫn là in báo Đảng (báo Nhân Dân, báo Nghệ An), các ấn phẩm phục vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong, ngoài tỉnh và vở học sinh. Với tầm nhìn chiến lược, nhãn quan nhạy bén ông Nguyễn Đắc Minh chủ tịch HĐQT nhận định với sự phát triển như vũ báo của khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0 rồi đây các sản phẩm in ấn sẽ còn giảm mạnh đặc biệt là báo in và các ấn phẩm phục vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Công ty cổ phần In báo Nghệ An muốn phát triển lâu dài không còn cách nào khác là phải chuyển dịch mở rộng sản phẩm, dịch vụ sản xuất kinh doanh. Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn của công ty chủ tịch HĐQT đã đề xuất HĐQT và Ban Giám đốc công ty đầu tư dây chuyền sản xuất bao bì thùng carton để mở rộng sản phẩm, dịch vụ sản xuất kinh doanh. Sau khi bàn bạc HĐQT công ty đã đi đến quyết định đầu tư dây chuyến sản xuất thùng carton. HĐQT giao Ban Giám đốc công ty hoàn thiện các thủ tục đầu tư máy móc thiết bị cũng như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tiếp thu công nghệ để làm chủ hệ thống máy móc sản xuất.

Sản phẩm thùng carton cháo sen bát bảo Minh Trung được sản xuất tại công ty Cp In báo Nghệ An

Hiện nay hệ thống máy sản xuất thùng carton đã được lắp đặt xong và hoạt động tốt. Trước mắt chủ tịch HĐQT giao cho công ty sản xuất thùng carton đựng sản phẩm cho nhà máy Cháo sen bát bảo Minh Trung thuộc công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam, đồng thời giao Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch maketing giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm mở rộng khách hàng, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và lợi nhuận cho công ty. 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip