Hội nghị thường niên hội in Bắc Trung bộ năm 2018

Năm 2018 Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An chủ trì hội nghị hội in Bắc Trung bộ năm 2018 tại Cửa Lò

Video liên quan
Video Clip