Để mở rộng thị trường in ấn và sản xuất bao bì carton công ty cổ phần In báo Nghệ An thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh