A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần In báo Nghệ An thành công tốt đẹp.

Công ty cổ phần In báo Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội là một hoạt động vô cùng quan trong của công ty, tại đại hội các cổ đông đã được nghe các báo cáo  của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cả công ty năm 2022 và chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 và các tờ trình trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán...

Ngày 25 tháng 6 năm 2023 Hội đồng Quản trị công ty cổ phần In báo Nghệ An triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Tới dự Đại hội có: Đại diện phòng Quản lý doanh nghiệp sở tài Nghệ An; Về phìa công ty cổ phần In báo Nghệ An có:

Ông Nguyễn Đắc Minh; Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung; Đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT công ty

Ông Bùi Xuân Trịnh; Thành viên HĐQT công ty 

Bà Chu Thị Như Ý; Đại diên Ban kiểm soát công ty 

Cùng toàn thể các cổ đông của công ty cổ phần In báo Nghệ An. 

Đại hội đã được nghe các báo cáo:

Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cổ phần In báo Nghệ An.

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của công ty cổ phần in báo Nghệ An.

Báo cáo Kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát công ty cổ phần In báo Nghệ An.

Đại hội được Nghe các tờ trình:

Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Sau khi nghe xong các báo cáo cũng như các tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành công ty. Chủ tịch HĐQT công ty ông Nguyễn Đắc Minh đã gợi mở cho các cổ đông phát biểu ý kiến đi sâu vào các vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năn lực cạnh tranh, thành lập phòng kinh doanh tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động,  sắp xếp lại công ty cho khoa học, gon gàng sạch sẽ tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động. Đặc biệt với tầm nhìn của mình chủ tịch Nguyễn Đắc Minh đã yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty tự thuật ngắn gọi lý lịch, trình độ đào tạo, năm công tác và mong muốn vị trí làm việc của mình để chủ tịch có cái nhìn tông thể về lực lượng lao động tại công ty để nghiên cứu sắp xếp cho phù hợp với trình độ, chuyên môn, sở trường của từng cá nhân nhằm phát huy tối đa thế mạnh tài nguyên nguồn nhân lực để đưa công ty ngày càng phát triển.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đắc Minh gợi mở cho cổ đông phát biểu ý kiến 

Tại Đại hội một số cổ đông cũng đã nêu lên những trăn trở cũng như đóng góp ý kiến cho HĐQT, Ban điều hành công ty điều hành công ty tốt hơn và hiệu quả cao hơn như: Cho thuê mặt bằng kinh doanh mà hiện nay công ty chưa sử dụng đến; Mở rộng sản phẩm dịch vụ sản xuất kinh doanh của công ty; đề nghị HĐQT công ty có cơ chế phù hợp để Ban điều hành công ty tiếp xúc khách hàng mở rông thị trường, tạo mỗi quan hệ để kéo về thêm cho công ty số lượng báo Nhân Dân in tại đơn vị, Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ và khoa học giữa Ban điều hành công ty cổ phần In báo Nghệ An và Phòng Kế hoạch công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam, Ban điều hành công ty cần tạo động lực cho người lao động công hiến xây dựng công ty phát triển.

Về dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần In báo Nghệ An. Bà Văn Thị Bích Ngọc đại diện phòng quản lý doanh nghiệp sở tài chính Nghệ An phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, điều hành công ty của HĐQT và Ban điều hành công ty mặc dù công ty mới cổ phần nhưng vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty kinh doanh có lãi và chia cổ tức cho cổ đông công ty, đặc biệt là ấn tượng về cách thu thập thông tin và mong muốn của người lao động của chủ tịch hội đồng quản trị công ty ông Nguyễn Đắc Minh. Bên cạnh đó bà Ngọc cũng đề nghị công ty tách riêng Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty không được báo cáo gộp vào các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, Báo cáo Ban kiểm soát phải rõ ràng cụ thể hơn nữa.

Thay mặt HĐQT chủ tịch HĐQT Nguyễn Đắc Minh đã tiếp nhận, giải đáp và yêu cầu các phòng ban liên quan trả lời các ý kiến phát biểu của cổ đông, đồng thời ghi nhận những ý kiến phát biểu của Đại diện Sở Tài chính tỉnh Nghệ An hy vọng sở tài chính Nghệ An tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công ty cổ phần In báo Nghệ An.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty đã trình đại hội với sự đông thuận cao 100% cổ đông tham dự Đại hội đã đồng ý thông qua.

Với tinh thần trách nhiệm của toàn thể cổ đông công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần In báo Nghệ An đã thành công tốt đẹp./.


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clip