A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TY IN BÁO NGHỆ AN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÔNG TY

Do tình hình dịch bệnh trên cả nước và trong tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 15 tháng 6 năm 2021 Chi bộ, Ban lãnh đạo công ty In báo Nghệ An quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 Công ty in báo Nghệ An để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại đơn vị nhằm phòng chống dịch tốt và hiệu quả để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

CÔNG TY TNHH MTV

IN BÁO NGHỆ AN

 

 

Số: ......./QĐ-CTIB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hanh phúc

 

 

Tp.Vinh, ngày....... tháng ....... năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

 

 

CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN

 

Căn cứ Quyết định 56/2020/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức, Quy chế hoạt động và xét tình hình thực tế tại công ty

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

 1. Ông Nguyễn Bá Tuấn            – P. Giám đốc phụ trách      – Trưởng ban.
 2. Ông Nguyễn Hồng Toàn       – P. Giám đốc                        – Phó ban.
 3. Bà Chu Thị Như Ý                 – Phòng tài vụ                       – UV thường trực
 4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung    – Trưởng phòng tại vụ          – Ban viên.
 5. Bà Lê Thị Thu Hiền               – Trưởng phòng KH-KT      – Ban viên
 6. Ông Nguyễn Gia Trung         – Chủ tịch công đoàn           – Ban viên
 7. Ông Trần Văn Tú                   – P. Bí thư chi đoàn              – Ban viên.
 8. Ông Đặng Hồng Xuyến         – Tổ trưởng tổ máy               – Ban viên

 

 

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị có nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 và chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ theo tình hình dịch;

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc;

- Ban hành quy chế họp định kỳ hoặc khẩn cấp theo tình hình dịch.

- Thường xuyên được cập nhật thông tin về tình hình dịch trên trang Website của Bộ Y tế (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) và trang thông tin điện tử địa phương.

- Ban hành các nội quy, quy định đối với người lao động và khách đến làm việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

- Ký cam kết về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với Ban quản lý khu công nghiệp/ UBND cấp huyện.

- Yêu cầu người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ (ăn uống, và các dịch vụ khác) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị.

- Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19.

- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị.

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

- Đề xuất các biện pháp khắc phục.

Điều 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 • Như Điều 1
 • Các tổ, bộ phận SX
 • Lưu VTCT

P.GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

 

 

Nguyễn Bá Tuấn

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: admin
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip