A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An.

Thực hiện Nghị định 126/20217/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn  một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; ngày 27/11/2020 Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra văn bản số:4257/QĐ-UBND. Quết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An.

Thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của chính phủ.

Căn cứ thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 về hưỡng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp  nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và giá trị khởi điểm để bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An.

Theo đề nghị của trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty TNHH MTV in báo Nghệ An. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra văn bản số: 4254/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty TNHH MTV In báo Nghệ An với các nội dung cơ bản.

1. Thông tin về công ty cổ phần 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO NGHỆ AN;

-Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần;

- Tên tiếng Anh: NGHE AN NEWSPAPER PRINGTING JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: NNP.,JSC;

2. Công ty cổ phần in báo Nghệ An có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cáp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu 

-  Vốn điều lệ: 34.501.700.000 đồng (Ba mươi tư tỷ, năm trăm linh một triệu, bảy trăm ngàn đồng).

- Số lượng cổ phần phát hành lần đầu: 3.450.170 cổ phần;

- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;

- Giá khởi điểm bán đấu giá công khai: 12.000 đồng/ cổ phần;

4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

5. Phương án sắp xếp lao động

- Tổng số lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: 50 người

- Tổng số người lao động chuyển sang công ty cổ phần: 48 người

- Số người lao động nghỉ hưu theo quy định; 01 người;

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định: 01 người

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách: 0 đồng

6. Phương án sử dụng đất 

Công ty tiếp tục sử dụng khu đất tại phường Quang Trung, thành phố Vinh theo hình thức thuê đất và trả tiền hàng năm để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc

7. Chi phí cổ phần hóa

Giám đốc Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật

 


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip