A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt phương án sử dụng lao động công ty In báo Nghệ An

Quyết định phê duyệt Phương án sử dụng lao động khi thực hiện chuyển công ty TNHH MTV In báo Nghệ An thành công ty cổ phần.

 Thực hiện lộ trình cổ phần hóa công ty TNHH MTV In báo Nghệ An. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra Quyết định số: 3474/QĐ-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2020. Về việc phê duyệt phương án sử dụng lao động khi thực hiện chuyển công ty TNHH MTV In báo Nghệ An thành công ty cổ phần.

Quyết định nêu:

Tổng số lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: 50 người

Số lượng người lao động để tiếp tục sử dụng tại doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần: 48 người.

Số người lao động được đưa đi đào tạo lại để tiếp tục dử dụng: 0 người.

Số người lao động chuyển sang làm việc không trọn thời gian: 0 người. 

Số lượng người lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm dự kiến phê duyệt phương án cổ phần hóa theo kế hoạch cổ phần hóa đã được phê duyệt: 01 người.

Số lượng người lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của luật lao động (đối với người lao động) trong khoảng thời gian từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm dự kiến phê duyệt phương án cổ phần hóa theo kế hoạch cổ phần hóa đã được phê duyệt: 01 người.

Số lượng người lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể bố trí được việc làm tại doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần và phải chấm dứt hợp đồng lao động: 0 người.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty TNHH MTV In báo Nghệ An thực hiện các bước tiếp theo để cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip