A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty cổ phần In báo Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành công tốt đẹp.

Thực hiện việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo đúng lộ trình. Ngày 09 tháng 10 năm 2021 công ty cổ phần In báo Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu. Để tiến hành đánh giá quá trình cổ phần hóa, thông qua Điều lệ công ty cổ phần in báo Nghệ An, thông qua Phương án, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chuyển giao, kiện toàn bộ máy lãnh đạo công ty cổ phần In báo Nghệ An.

Thực hiện Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn  một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; ngày 27/11/2020 Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra Quyết định số:4257/QĐ-UBND. Quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An.

Ngày 5/4/2021 công ty bán đấu giá lần đầu trên sàn chứng khoán sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã bán được 51,5% cổ phần công ty.

Ngày 09 tháng 10 năm 2021 Công ty cổ phần in báo Nghệ An tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Về dự Đại hội cổ đông lần đầu công ty cổ phần in báo Nghệ An: 

Về phía Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh Nghệ An có ông Phan Ngọc Châu; Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp sở Tài chính Nghệ An 

Đâị diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến
Đại diện BCĐ CPH doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến

 

Cùng toàn thể các cổ đông của công ty.

Đại hội đã đánh giá quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp và thông qua: Điều lệ công ty cổ phần In báo Nghệ An, Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án trả cổ tức năm 2021, Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021, Dự kiến thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, Tờ trình mở Chi nhánh Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử và đã bầu được Hội Đồng quản trị gồm 3 ông bà, Ban kiểm soát gồm 03 ông bà

HĐQT Công ty CP In báo Nghệ An ra mắt ĐH
HĐQT Công ty CP In báo Nghệ An ra mắt ĐH

 

BKS Công ty CP In báo Nghệ An ra mắt ĐH
BKS Công ty CP In báo Nghệ An ra mắt ĐH

 

Ông Nguyễn Đắc Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung được Hội đồng Quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần In báo Nghệ An.

 

Tân chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần In báo Nghệ An phát biểu trước Đại hội
Tân Chủ tịch HĐQT Công ty CP In báo Nghệ An Nguyễn Đắc Minh phát biểu trước ĐH

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cổ đông Đại hội đồng cổ đông lần đầu công ty cổ phần In báo Nghệ An đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các chương trình dự kiến của Đại hội.

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: admin
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip