A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty cổ phần In báo Nghệ An Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

 

Thực hiện chương trình hoạt động công tác năm 2022. Hội đồng Quản trị công ty cổ phần In báo Nghệ An triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thực hiện chương trình hoạt động công tác năm 2022. Hội đồng Quản trị công ty cổ phần In báo Nghệ An triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đây là cuộc họp quan trọng của công ty nhằm đánh giá quá trình hoạt động sản xuất kính doanh một năm qua của công ty, sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty, đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần In báo Nghệ An và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip