A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty cổ phần In báo Nghệ An tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động của công ty. Chiều ngày 30/6/2022 Công ty cổ phần In báo Nghệ An tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thực hiện chương trình hoạt động của công ty, chiều ngày 30/6/2022 tại Hội trường công ty cổ Phần In báo Nghệ An số 58 đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần In báo Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đắc Minh Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, bà Nguyễn Thị Kim Dung thành viên Hội đồng Quản trị đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty, ông Nguyễn Bá Tuấn đại diện Ban điều hành công ty, cùng toàn thể các cổ đông của công ty.

 

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, thảo luận và thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban điều hành công ty; Báo cáo các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông.

  Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua các tờ trình,  Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cổ đông cũng như Đại biểu tham dự Đại hôi. Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần In báo Nghệ An đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung chương trình Đại hội đề ra. 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip