A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế dân chủ ở cơ sở

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

 của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Căn cứ Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Căn cư Quyết định số 569- QĐ/UBND ngày 7 tháng 2 năm 2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An chuyển đổi doanh nghiệp đoàn thể Nhà in báo Nghệ An thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in báo Nghệ An.

Căn cứ điều lệ Công ty TNHH MTV In báo nghệ An.

Được sự nhất trí giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Giám đốc công ty

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip