Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua Doanh nghiệp Văn hóa - Du lịch năm 2018
Năm 2018 Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An là đơn vị trưởng khối thi đua Doanh nghiệp Văn hóa - Du lịch. Khối thi đua doanh nghiệp Văn hóa - Du lịch ...
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI IN BẮC MIỀN TRUNG NĂM 2018
Hình ảnh chương trình hội nghị Hội in Bắc miền trung tại Nghệ An năm 2018
Quy chế dân chủ ở cơ sở
QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ ANCăn cứ ...
Kiểm điểm đảng viên năm 2018
Các đồng chí đảng viên trong chi bộ làm kiểm điểm theo mẫu kiểm điểm trên webside
Báo cáo tài chinh 2018
Báo cáo  kiểm toán công ty năm 2018
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO NGHỆ AN
Ban Lãnh đạo công ty cổ phần In báo Nghệ An xin gửi đến quý cổ đông công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến công ty cổ phần In báo ...
Các đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh ủng hộ gần 5 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An về việc "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19", Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã phát ...
Đại hội Chi đoàn Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An thành công tốt đẹp
Ngày 1 tháng 7 năm 2019 Chi đoàn công ty TNHH MTV In báo Nghệ An tổ chức Đại hội chi đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đại hội đã tổng kết đánh giá ...
CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN IN KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG.
Ngày 18/8/2018 tại thị xã cửa lò Công ty TNHH in báo Nghệ An đăng cai tổ chức hội nghi hội in Bắc miền trung. Trong chương trình của hội nghị sáng ...
THÔNG BÁO VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN
TIẾP TỤC VIỆC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP. CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN THÔNG BÁO  TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN ...
Công ty cổ phần In báo Nghệ An chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt
Hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An của UBMTTQ tỉnh Nghệ An. Chi bộ, Ban Giám đốc, BCH công ...
Hội nghị thường niên hội in Bắc Trung bộ năm 2018
Năm 2018 Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An chủ trì hội nghị hội in Bắc Trung bộ năm 2018 tại Cửa Lò